تئاتر ايران؛ چشم‌انداز نوآوری و پيشگامی در نمایش مدرن ایرانی (از آغاز تا كارگاه نمايش)

خاطرات و كابوس‌هاي يك هنر ناميرا ورود تئاتر به ايران اولين آشنايي ايرانيان با تئاتر و نمايش‌هاي غربي و مدرن به‌تدريج و با سفرها و سفرنامه‌ها رقم مي‌خورد و تئاتر غربي به دليل اين نوع آشنايي «تماشا و تماشاخانه» نام مي‌گيرد. ملك‌پور درباره ورود تئاتر به ايران مي‌نويسد: «ورود تئاتر به ايران و اشاعه آن … ادامه خواندن تئاتر ايران؛ چشم‌انداز نوآوری و پيشگامی در نمایش مدرن ایرانی (از آغاز تا كارگاه نمايش)