یکشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۳

نویسنده محتوای زرد

چرا نویسنده محتوای زرد؟ این رو با یه مصاحبه از فردی مرکوری افسانه ای توضیح دادم. مصاحبه ای که میشه اون رو ستایشی از «زرد بودن» و به عنوان مانْیْفِسْتی برای تولید محتوای زرد دونست.

در شبکه های اجتماعی

روزنامه

یادداشت های چاپ شده در روزنامه

مجله

نوشته های چاپ شده در مجلات

از من بخوانید.

سهند الوفی

کتابخوان و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی