متن و ترجمه آهنگ Wait for her (منتظرش باش) از آلبوم « ?Is This the Life We Really Want» نوشته راجر واترز (Roger Waters).

«Wait for her»

With a glass inlaid with gemstones

On a pool around the evening

Among the perfumed roses

Wait for her

With the patience of a packhorse loaded for the mountains

Like a stoic, noble prince

Wait for her

With seven pillows laid out on the stair

The scent of women’s incense fills the air

Be calm, and wait for her

And do not flush the sparrows that are nesting in her braids

All along the barricades

Wait for her

And if she comes soon

Wait for her

And if she comes late

Wait

Let her be still as a summer afternoon

A garden in full bloom

Let her breathe in the air that is foreign to her heart

Let her lips part

Wait for her

Take her to the balcony, see the moon soaked in milk

Hear the rustle of her silk

Wait for her

Don’t let your eyes alight upon the twin doves of her breast

Lest they take flight

Wait for her

And if she comes soon

Wait for her

And if she comes late

Wait

Wait

Serve her water before wine

Do not touch her hand

Let your fingertips rest at her command

Speak softly as a flute would to a fearful violin

Breathe out

Breathe in

And as the echo fades from that final fusillade

Remember the promises you made

«منتظرش باش»

با لیوانی منبت کاری شده با سنگ های قیمتی

حوالی عصر در کنار استخری

در میان گلهای رز معطر

منتظرش باش

با صبوری اسبی که برای عبور کوهستان بار شده است

مانند شاهزاده ای آرام و نجیب

منتظرش باش

با هفت بالشی که روی پله ها رها شده اند

بوی خوش زنی فضا را پر کرده است

آرام باش و منتظر

مبادا گنجشک هایی را که در گیسوانش آشیانه کرده اند، فراری دهی

با وجود تمامی موانع

منتظرش باش

و اگر زود از راه رسید

منتظرش باش

و اگر دیر رسید

باز، منتظر باش

بگذار همانند بعد از ظهری تابستانی آرام بماند

باغی پر شکوفه

بگذار در هوایی که با قلبش بیگانه است نفس بکشد

بگذار لب هایش از تو جدا شوند

منتظرش باش

او را به بالکن ببر و ماه خیس شده در شیر را تماشا کن

به صدای خش خش لباس ابریشم اش گوش کن

منتظرش باش

نگذار چشمانت به کبوترهای دوقلوی سینه اش خیره شوند

مبادا پرواز کنند

منتظرش باش

و اگر زود از راه رسید

منتظرش باش

و اگر دیر رسید

منتظر باش

منتظر باش

پیش از شراب، برایش آب بریز

مبادا دستانش را لمس کنی

بگذار سر انگشتانت به فرمان او استراحت کنند

به آرامی فلوتی که با ویولنی ترسناک مواجه است، سخن بگو

هوای درون سینه ات را رها کن

نفس بکش

و هنگامی که پژواک صدای گلوله باران آخر محو شد

قول هایی که دادی را به خاطر بیاور

دانلود آهنگ Wait for her (منتظرش باش) از  راجر واترز (Roger Waters) در کانال تلگرام.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید